Преобразувател на дължина

...
...

Метрична

Километър
1
Метър
1000
Дециметър
10000
Сантиметър
100000
Милиметър
1000000
Микрометър
1000000000
Нанометър
1012
Ангстрем
1013

Британски / американски

Лига
0,21
Миле
0,62
Навсякъде
4,97
Верига
49,71
Род
198,84
Двор
1093,61
Крак
3280,84
Връзка
4970,97
Ръка
9842,52
Инч
39370,08
Линия
393700,79
Мил
39370078,74
Thou
39370078,74

Морски

Морска миля
0,54
Разбирам
546,81

Астрономически

Парсек
3,24×10-14
Светлинна година
1,06×10-13
Астрономическа единица
6,68×10-9
Светлинна минута
5,56×10-8
Светлина втора
3,34×10-6

$0

24 часа

$7.99

Светлина

$6.99

Основен

$11.99

неограничен

$26.99

2 50
0MB 8GB
0MB 500 MB
1
Преглед на QR код за мобилен телефон
Online Converter
Сканирайте QR кода, за да отворите конвертора на файлове в телефона си
Още онлайн инструменти
Изберете език
Избирането на регион ще промени езика на OnlineConvert.com
Формат за търсене

Търсене на поддържани типове файлове в OnlineConvert.com

Сканирайте файла за изтегляне на QR код
Сканирайте QR кода, за да изтеглите файла си ""