Какво представлява форматът XPS?

XPS
XPS конвертор
XPS форматът съдържа фиксирани документи (подобно на PDF). Той е структуриран като XML файл и е разработен от Microsoft като XML Paper Specification (XPS).
РегистрирамРегистрирамРегистрирам
  • Регистрирам