Какво представлява форматът TXT?

TXT
TXT конвертор
TXT е формат на файл с документи, който поддържа обикновен текст. Почти всички приложения разпознават и поддържат TXT файл, защото той не съдържа никакво форматиране на текст. Също така всички операционни системи и устройства поддържат този файл, тъй като той съдържа само ASCII символите.
РегистрирамРегистрирамРегистрирам
  • Регистрирам