Какво представлява форматът RTF?

RTF
RTF конвертор
RTF е документ, който поддържа няколко опции за форматиране на текст. Това е собствен файлов формат на Microsoft. Един от недостатъците на RTF формата е, че не може да съдържа или форматира никакви данни, изображения и диаграми, различни от текстовете. Той може да форматира само текстовете.
РегистрирамРегистрирамРегистрирам
  • Регистрирам