Какво представлява форматът OXPS?

OXPS
OXPS конвертор
По-конкретно, на компютъра не е инсталирана програма, която може да отвори файла .oxps. Забележка Форматът .oxps е стандартният формат за XPS документ в Windows 8. Обикновено, .oxps файловете се създават, когато потребителите печатат на принтер Microsoft XPS Document Writer (MXDW) на компютър, работещ под Windows 8.
РегистрирамРегистрирамРегистрирам
  • Регистрирам