Какво представлява форматът GSRT?

GSRT
GSRT конвертор
Файлове с мелодии за Grandstream. Докато този файлов формат може да съдържа A-Law, μ-law, GSM, G.722, G.723, G.726, G.728 или iLBC кодиран звук, SoX поддържа само четене и писане на A-Law и μ-law. ,
РегистрирамРегистрирамРегистрирам
  • Регистрирам