Конвертирайте PRC в друг формат!

PRC
PRC конвертор
КНР е разширение на eBook файл, създадено от Mobipocket. Този формат може да бъде запазен като защитен или незащитен eBook файл. Когато е защитена DRM защита, файловете на PRC са защитени. Незащитените файлове нямат DRM. Повечето от незащитените файлове на КНР са безплатни електронни книги. Файловете на КНР могат да се видят от няколко електронни книги.
РегистрирамРегистрирамРегистрирам
  • Регистрирам