Конвертирайте други формати в DCM!

DCM
DCM конвертор
Това е международен формат, който е разработен с цел съхраняване на изображения на тялото, взето с медицинско оборудване за изображения. Тя включва изображения с магнитен резонанс и компютърна томография, ултразвукови изображения и флуороскопия, както и изображения, направени с друго медицинско оборудване за изображения. DCM също така съхранява информацията за пациента в метаданните, които са част от един файл.
Конвертирайте други формати в DCM!
РегистрирамРегистрирамРегистрирам
  • Регистрирам