Конвертирайте DVMS в друг формат!

DVMS
DVMS конвертор
Използва се в Германия за компресиране на аудиосигнал за гласова поща. Самоописващ се вариант на cvsd (непрекъснато променлива модулация на делта скала).
РегистрирамРегистрирамРегистрирам
  • Регистрирам