Конвертирайте CVS в друг формат!

CVS
CVS конвертор
Непрекъснато променлива наклона Делта модулация е метод за кодиране на глас. Това е делта модулация с променлив размер на стъпката (адаптивна делта модулация), първоначално предложена от Greefkes и Riemens през 1970 г.
РегистрирамРегистрирамРегистрирам
  • Регистрирам