Конвертирайте CDDA в друг формат!

CDDA
CDDA конвертор
Файл с файловото разширение CDDA е CD цифров аудио файл, който съхранява аудио във формат AIFF. CDDA файловете обикновено се виждат само когато аудио файловете са извлечени от аудио компактдиск, който използва CD Digital Audio спецификацията. Най-често това става чрез програмата iTunes на Apple с опцията за записване на аудио CD.
РегистрирамРегистрирамРегистрирам
  • Регистрирам