Конвертирайте AVR в друг формат!

AVR
AVR конвертор
Разширението на AVR файла е формат за данни, известен като Файл за аудиовизуални изследвания. AVR файловете са разработени за използване на компютри Apple Macintosh. Те са специално използвани за по-старите компютърни системи Atari ST, базирани на 680x0.
РегистрирамРегистрирамРегистрирам
  • Регистрирам